Arhiva vijesti

51. Upisni rok je tu!

 

Poštovani korisnici naših usluga,

Nadamo se da ste dobro, radno, odmorno i odgovorno. Javljamo se na početku 51. upisnog roka sa nekoliko važnih informacija.

Čini nam se da u 26 godina rada nikada nismo bili izloženi ovako složenom, a nevidljivom izazovu, kao što je situacija sa COVID-19. S tim u vezi i s obzirom da se naš rad zasniva na kontaktu s ljudima, pripremili smo Dialogosov plan za odvijanje nastave sa posebnim akcentom na prevenciju širenja zaraze,kako slijedi:

- odvijanje nastave nudimo individualno i grupno, u 3 oblika: u Dialogos-ovim učionicama, putem interneta i kombinovano (internet, učionica i škola u prirodi),

-  naš školski čas nije skraćen i još uvijek traje 45 minuta.

NASTAVA U DIALOGOS UČIONICI

Preporučuje se pranje ruku toplom vodom i sapunom prije ulaska na čas.

- Na ulazu u učionice ruke je moguće dezinfikovati i i senzorskim/beskontaktnim držačima dezinfekcionog sredstva na bazi 70% etanola, te na taj način provoditi pojačana lična dezinfekcija ruku.

- Ovo sredstvo pored dezinfekcije ruku se koristi i za dezinfekciju svih radnih površina koje dolaze u kontakt sa većim brojem korisnika (kompjuteri, kvake na vratima, stolice, radni stolovi, I sl.).

- Preporuka Evrpske agencije za kontrolu i prevenciju bolesti jeste upravo korišćenje dezinficijenasa na bazi etanola (etil-alkohola).  Sredstvo koje koristimo se zove zove Soft Care Des H5 ne ispira se i u sebi sadrži gel za njegu ruku.

- Na raspolaganju je beskontaktni termometar.  U slučaju temperature iznad 37 stepeni, ulazak u učionicu neće biti dozvoljen.

- Na raspolaganju 11 učionica, u kojima može da boravi od 5 - 10 učenika, ako uzmemo u obzir pravilo da na svaku osobu dodjeljujemo 4m2 slobodnog prostora, odnosno najmanje 1,5 do 2m razmaka između učenika.

- Učionice su opremljene najsavremenijim ventilacionim sistemom švedskog proizvođača Systemair. Ovo znači da u učionice ulazi i izlazi vazduh putem odvojenih kanalnih sistema, gdje usisni vazduh čak biva i filtriran na najsitnije čestice smoga.  Ovo opet znači da ne moraju da se otvaraju prozori da bi se dobio osjećaj provjetrenosti, naš sistem jednostavno zamijeni sav vazduh u roku od jednog sata.

- Između časova je 15 minutna pauza, nema čekanja u hodniku, već jednostavno ulaz u učionicu.

- Orijentacija sjedenja u učionici je licem prema tabli, ne jedni prema drugima.  Sjedenje jedni iza drugih, ne jedni preko puta drugih.

- Tokom pauze se vrši dezinfekcija radnih površina 70% alkoholom, koji mora da odstoji 10 minuta, kako bi proces dezinfekcije bio uspješnije okončan.

- Predavač tokom cijelog trajanja časa nosi zaštitnu masku, a po potrebi se preporučuje nošenje maski i osobama sa hroničnim oboljenjima.

- Za rad na času Dialogos obezbjeđuje višekratne perive zaštitne maske, koje je na kraju rada potrebno odložiti na za to predviđeno mjesto.

INTERNET NASTAVA

 - Internet nastavu izvodimo i iz naših učionica, kako bi svi digitalni resursi predavačima bili na raspolaganju, te samim tim izvođenje nastave zadržalo isti, stari kvalitet,

 - sve platforme za izvođenje internet nastave uključuju valjanu pretplatu, radi izbjegavanja eventualnih prekida tokom trajanja časa, što doprinosi neometanom radu,

 - svi polaznici imaju pravo na besplatnu tehničku pomoć oko uspostavljanja veze, te otklanjanja bilo kakvih neugodnosti prije početka časa.  Naša administracija stoji na raspolaganju.

KOMBINOVANI PRISTUP NASTAVI

- U dogovoru sa polaznicima, predavčima i administracijom, spremili smo raspored koji prema unaprijed utvrđenoj dinamici kombinuje učioničku i internet nastavu.  Ovaj vid nastave bi bio primjenjiv na polaznike uzrasta 10 godina i više (omladina i odrasli).

-  Dodatno, u dogovoru sa predavačima i polaznicima, nudimo vikend nastavu u prirodi (uskoro više o tome).