Interkativne bijele table

Naši programi za engleski jezik, za omladinu i za odrasle su potpuno digitalizovani i odvijaju se pomoću interaktivnih bijelih tabli. U ovom trenutku instalisali smo 4 ovakve table, a u planu je upotreba u svim učionicama.

Interaktivna, bijela tabla je površina na kojoj se sadržaj sa monitora kompjutera prikazuje preko projektora. Tablom se rukuje posebnom, elekronskom olovkom. Sadržaj udžbenika, sva vježbanja, audio i video zapisi i sadržaji sa interneta tako postaju lako dostupni na času.

Predavači i polaznici mogu da pišu, crtaju, obilježavaju, kopiraju i premještaju slike ili tekst, dodaju nove sadržaje, otvaraju nove slajdove, čuvaju prethodne i još mnogo toga. Uz upotrebu interaktivne table nastava postaje dinamičnija i zabavnija, a polaznici su motivisani da aktivno učestvuju u radu na času. Bijela tabla značajno doprinosi pamćenju novih riječi i gramatičkih struktura i korisna je svim starosnim grupama i svim nivoima učenja.

Ostavite utisak

Votes: 11070