Engleski za djecu

Kursevi za djecu obuhvataju kurseve za predškolski uzrast (5-6 godina), te kurseve za školski uzrast (7-11 godina).

Program za predškolski uzrast je lak za razumijevanje i usvajanjenje, a realizuje se kroz radno-zabavne aktivnosti (slušanje, govor, priče, pjesme, bojenje i igru). Učenik je u središtu pažnje, a izučavaju se pojmovi iz stvarnog okruženja (članovi porodice, igra, kućni ljubimci, predmeti u školi, boje, brojevi) što obezbjeđuje pozitivan stav i samopouzdanje u prvom susretu sa engleskim jezikom. Nije nužno da dijete zna slova, jer se jezik usvaja kroz slušanje i govor. U nastavi se koriste: knjiga, radna sveska, bojice, slikovne karte, lutke za animaciju, audio i video materijali, te interaktivni računarski program. Prije uključivanja u rad na ovom nivou, neophodno je dijete pripremiti za samostalan boravak u grupi sa drugom djecom.

Program za djecu školskog uzrasta je tako osmišljen da se dijete maksimalno motiviše i uključi u nastavu, kroz individualni rad, te rad u paru i/ili grupi (na raznim zadacima i projektima), priče, pjesme, crtanje i igru. Primjenjuje se elementarno čitanje i pisanje (latinica), a teme koje se obrađuju postaju složenije. Napredak učenika se redovno prati i ocjenjuje na poticajan način. U nastavi se koriste: knjiga, radna sveska, slikovne karte, rekviziti za animaciju, audio i video program, te interaktivni računarski program i interaktivna bijela tabla.

U sklopu dječijih kurseva učenici se pripremaju za polaganje međunarodnog ispita Pearson Test of English Young Learners (PEIC Levels Firstwords, Springboard, Quickmarch and Breakthrough) za koji je DIALOGOS ispitni centar. Polaganje je moguće u martu, maju, junu,oktobru, novembru i decembru. Nakon što uspješno polože ovaj ispit, učenici dobijaju međunarodno priznate diplome Pearson.

Pregled kurseva engleskog jezika za djecu

KURS BROJ ČASOVA  PROGRAM
 PRIPREMNI 32 + 32*  Our Discovery Island Starter
 1. RAZRED 32 + 32  Our Discovery Island 1
 2. RAZRED 32 + 32  Our Discovery Island 2
 3. RAZRED 32 + 32  Our Discovery Island 3
 4. RAZRED 32 + 32  Our Discovery Island 4
     

- * 1 čas / 45 minuta
- Broj časova sedmično: 2 x 45 minuta
- Svi kursevi su dvosemestralni
- Prikazani broj časova se odnosi na 2 semestra
- Izdavač programa koji se koristi u nastavi je Pearson

Ostavite utisak

Votes: 8055