Engleski za odrasle

Kursevi za odrasle, namijenjeni polaznicima iznad 15 godina starosti, omogućavaju učenje engleskog od samog početka ili unapređenje postojećeg znanja. Preporučuje se prethodno testiranje polaznika radi utvrđivanja tačnog nivoa znanja.

Program za odrasle se bavi temama prisutnim u njihovom svakodnevnom i poslovnom okruženju. Osposobljava ih za pouzdano korištenje engleskog jezika u velikom broju različitih situacija. Temelji se na jezičkim vježbama, pažljivo osmišljenim i gradiranim tako da dosljedno unapređuju znanje iz gramatike, vokabulara i funkcija engleskog jezika, a sa ciljem razvijanja pismenih sposobnosti i vještine komunikacije, unapređenja tačnosti i fluentnosti u izražavanju, te proširenja znanja polaznika iz međunarodne kulture. Male grupe omogućavaju kvalitetan rad kroz sve važne segmente izučavanja stranog jezika: razumijevanje, upotrebu jezika, čitanje, pisanje, govor. U nastavi se koriste: knjiga, radna sveska, audio i video materijali, interaktivni računarski program i internet, te jezička laboratorija (za sve nivoe), kao i interaktivna bijela tabla.

Osim redovnih organizuju se i intenzivni kursevi za odrasle (individualni ili grupni), koji predviđeni program obrađuju u znatno kraćem roku. Svi uslovi (termini, broj časova, cijena) se posebno dogovaraju i prilagođavaju željama i potrebama polaznika.

Pregled kurseva engleskog jezika za odrasle

KURS BROJ ČASOVA PROGRAM  
Beginner A1* 74* Starter TOTAL ENGLISH - silabus
Elementary A1-A2 66 Elementary TOTAL ENGLISH - silabus
Pre-Intermediate A2-B1 66 Pre-Intermediate TOTAL ENGLISH - silabus
Intermediate B1-B2 66 Intermediate TOTAL ENGLISH - silabus
Upper Intermediate B2 66 Upper Intermediate TOTAL ENGLISH - silabus
Advanced C1 66 Advanced TOTAL ENGLISH - silabus
- * ovaj kurs je jednosemestralni

- svi kursevi su dvosemestralni osim kursa označenog sa *  
- prikazani broj časova se odnosi na 1 semestar
- izdavač programa koji se koristi u nastavi je Longman / Pearson Education Limited

Ostavite utisak

Votes: 8549