Reference

U proteklom periodu korisnici naših usluga bili su:

 •  Administrativna služba grada Banjaluka
 •  Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banjaluka
 •  Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Banjaluka
 •  Agencija za osiguranje depozita Republike Srpske, Banjaluka
 •  Aneks d.o.o., Banjaluka
 •  Banjalučka banka, Banjaluka
 •  Banjalučka pivara, Banjaluka
 •  British American Tobacco, Banjaluka
 •  Centralna banka Bosne i Hercegovine, Banjaluka
 •  ComTrade d.o.o., Banjaluka
 •  Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine
 •  Delta Maxi d.o.o., Banjaluka
 •  Elektroprenos, Banjaluka
 •  Elektrokrajina, Banjaluka
 •  Glavna služba za reviziju Republike Srpske, Banjaluka
 •  Kosig Dunav osiguranje, Banjaluka
 •  Krajina Kopaonik osiguranje, Banjaluka
 •  Mašinski fakultet, Banjaluka
 •  Medicinska elektronika, Banjaluka
 •  MKD Mikrofin, Banjaluka
 •  Mikroelektronika A.D., Banjaluka
 •  Ministarstvo sporta i omladine u Vladi RS
 •  Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u Vladi RS
 •  Odbor državne uprave za žalbe, Banjaluka
 •  OHR, Office in Banjaluka, Banjaluka
 •  Poljoprivredni fakultet, Banjaluka
 •  Pravni fakultet, Banjaluka
 •  Raiffeisen Bank banka, Banjaluka, Gradiška, Prijedor
 •  Sinergija plus, Banjaluka
 •  Špedicija Meridian, Banjaluka
 •  Šumarski fakultet, Banjaluka
 •  Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banjaluka
 •  Tvornica papira SHP Celex, Banjaluka
 •  Venera d.o.o., Banjaluka
 •  Veterinarsko-stočarski centar, Banjaluka