Italijanski jezik

Pri osmišljavanju nastavnog programa nastojali smo da pronađemo balans između korisnog i zabavnog, efikasnog i interesantog. Moderan italijanski jezik, rad na važnim segmentima jezika, predstavljanje italijanske realnosti i kulture samo su neki od elemenata koji se proučavaju na ovom kursu.

Program sadrži teme prisutne u svakodnevnom životu (porodica, škola, posao, putovanja, muzika, film, kuhinja, itd), te osposobljava polaznike da pouzdano koriste italijanski jezik u različitim situacijama.

Nastava se bazira na jezičkim vježbama, prilagođenim stepenu poznavanja italijanskog jezika, a koje za cilj imaju proširivanje znanja iz vokabulara, gramatike, te funkcija italijanskog jezika. Rad u parovima i „igra-uloga” čest su izbor za razvijanje vještine komunikacije i izražavanja. Cilj ovog pristupa rada je proširivanje vokabulara i stvaranje spontanosti u izražavaju.

Bitan segment cjelokupnog programa predstavlja i upoznavanje polaznika sa italijanskom kulturom. Obrađivanje namjenskih tekstova iz knjige, slušanje i razumijevanje italijanske muzike, gledanje italijanskih filmova i drugih video materijala, prilagođenih nivou poznavanja jezika, doprinose boljem razumijevanju jezika i kulture italijanskog naroda.

Rad u malim grupama omogućava kvalitetan uvid u sve važne segmente izučavanja italijanskog jezika: razumijevanje, čitanje, pisanje i govor, što je bitan preduslov za usvajanje znanja, jer omogućava dovoljno vremena i prostora za aktivno učešće svih polaznika u nastavi, kao i za posvećenost nastavnika svakom polazniku ponaosob.

U nastavi se koriste sljedeći materijali: knjiga, radna sveska, audio i video kasete, te interaktivni računarski program i internet.

Osim redovnih organizuju se i intenzivni kursevi za odrasle (individualni ili grupni), koji predviđeni program obrađuju u znatno kraćem roku. Svi uslovi (termini, broj časova, cijena) se posebno dogovaraju i prilagođavaju željama i potrebama polaznika.

Pregled kurseva italijanskog jezika za odrasle

KURSBROJ ČASOVA PROGRAM 
Italiano 1 60 Progetto Italiano 1 A1-A2
Italiano 2 60 Progetto Italiano 2 B1-B2
Italiano 3 60 Progetto Italiano 3 C1-C2
- svi kursevi su dvosemestralni,
- prikazani broj časova se odnosi na 1 semestar

Ostavite utisak

Votes: 6212