Engleski - Poslovni

Poslovni kursevi su namijenjeni odraslim polaznicima, koji se pripremaju za poslovnu karijeru ili su već zaposleni. Preporučuje se prethodno testiranje polaznika, radi utvrđivanja tačnog nivoa znanja.

Program za kurseve poslovnog engleskog objedinjuje najnovija poslovna razmišljanja najuspješnijih poslovnih umova u svijetu. Zasnovan je na autentičnim izvorima koji istražuju savremena poslovna pitanja, te kod polaznika izgrađuju profesionalni jezički standard potreban za komunikaciju u poslovnom svijetu koji nas okružuje. Materijali koji se obrađuju predstavljaju izbor stimulativnih tekstova iz stručnih časopisa, poput svjetski poznatog The Financial Times-a.

Studije slučaja, koje imaju namjeru da unaprijede kako jezičke tako i poslovne vještine, zasnovane su na stvarnim poslovnim scenarijima. Bilo da pruža strategiju koja otvara nova vrata, tehniku koja rješava probleme, ili jednostavno novu perspektivu koja pomaže da sve to dobije smisao, ovaj program je tu da pomogne poslovnom svijetu da živi i uči. U nastavi se koriste: knjiga, radna sveska, audio i video materijali, te interaktivni računarski program i internet.

Ovi kursevi mogu služiti i kao priprema za polaganje ispita iz poslovnog engleskog jezika (BEC-Business English Certificate) pred međunarodnom komisijom.

Pregled kurseva poslovnog engleskog jezika

KURS BROJ ČASOVAPROGRAM
Business English 1 60 Beginner POWERBASE* A1
Business English 2 60 Elementary MARKET LEADER A1-A2
Business English 3 60 Pre-Intermediate MARKET LEADER A2-B1
Business English 4 60 Intermediate MARKET LEADER B1-B2
Business English 5 60 Upper Intermed. MARKET LEADER B2
- svi kursevi su dvosemestralni
- prikazani broj časova se odnosi na 1 semestar
- izdavač programa koji se koristi u nastavi je Longman / Pearson Education Limited
- *jednosemestralni kurs

Ostavite utisak

Votes: 9734