Engleski - Konverzacioni

Konverzacioni kursevi engleskog jezika su podijeljeni u četiri nivoa (vidi tabelu), a za cilj imaju razvoj vještine govora, slušanja/razumijevanja, te čitanja i pisanja. Lekcije, tj. teme koje se obrađuju u toku kursa, kreirane su posebno za svaki nivo i opšteg su tipa sa mogućnošću prilagođavanja posebnim zahtjevima polaznika.

Neophodno je da polaznik dobro vlada gramatikom na svakom predloženom nivou, jer se gramatičke cjeline ne obrađuju ciljano kao što je to slučaj na redovnim kursevima engleskog jezika. U nastavi se koriste savremena učila: audio-vizuelna sredstva, računarska i jezička laboratorija.

Pregled kurseva konverzacionog engleskog jezika

 KURSBROJ ČASOVAPROGRAM  
Konverzacioni 1 A2 - B1 50 Kreira Dialogos
Konverzacioni 2 B1 - B1+ 50 Kreira Dialogos
Konverzacioni 3 B1+ - B2 50 Kreira Dialogos
Konverzacioni 4 B2+ - C1 50 Kreira Dialogos
- svi kursevi su jednosemestralni
- prikazani broj časova se odnosi na 1 semestar

Ostavite utisak

Votes: 6817