Engleski za omladinu

Kursevi za omladinu, namijenjeni omladini uzrasta od 11 do 16 godina, omogućavaju učenje engleskog od samog početka ili unapređenje postojećeg znanja.

Program za ovaj uzrast je savremen i imaginativan. Obrađuje teme pristupačne mladima. Temelji se na jezičkim vježbama, pažljivo osmišljenim i gradiranim tako da dosljedno unapređuju znanje iz gramatike, vokabulara, te funkcija engleskog jezika. Dizajniran je sa ciljem da razvija pismene sposobnosti učenika i vještinu komunikacije, unapreduje tačnost i fluentnost u izražavanju, te proširuje iskustvo i znanje učenika iz međunarodne kulture. Atraktivno je prezentovan kroz različite igre, foto-priče, aktuelne pop-pjesme, odabrane tekstove iz savremene i klasične engleske književnosti itd. Male grupe omogućavaju kvalitetan rad kroz sve važne segmente izučavanja stranog jezika: razumijevanje, upotrebu jezika, čitanje, pisanje i govor. U nastavi se koriste: knjiga, radna sveska, audio i video materijali, interaktivni računarski program i internet, te jezičke laboratorije (za sve nivoe), kao i interaktivna tabla.

Velika inventivnost kojom se nastava kreira tokom semestra može rezultirati pravim malim “hepeninzima” na kraju, kada, nakon položenih obaveznih pismenih ispita, slijedi praktični prikaz naučenog u vidu prezentacija, dramskih sekvenci, performansa itd.

Pregled kurseva engleskog jezika za omladinu

KURS BROJ ČASOVA PROGRAM
5. RAZRED 42 + 42 Wider World Starter A1
6. RAZRED 60 + 60 Focus 1 A2+
7. RAZRED 60 + 60 Focus 2 A2 - B1
8. RAZRED 60 + 60 Focus 3 B1 - B1+
9. RAZRED  60 + 60 Focus 4 B1+ - B2
- svi kursevi su dvosemestralni
- prikazani broj časova se odnosi na 2 semestra
- izdavač programa koji se koristi u nastavi je Pearson

Ostavite utisak

Votes: 6490