Eksplikacija naziva i logotipa

Naziv

Dialogos na starogrčkom znači razgovor ili govor.

  • Dia je prijedlog, a na srpskom jeziku znači u, na, kroz, duž, za, iza, pro...
  • Logos na starogrčkom znači riječ, govor, um, razum, moć mišljenja i rasuđivanja... Riječ mrtvog jezika koja danas i te kako živi u svojoj punoj važnosti i značenju.
  • Dijalog je jedina opšte prihvaćena forma ponašanja savremenog društva. To nije samo puka razmjena riječi, već mogućnost da saznate, proširite svoje znanje, obavijestite se, dođete do informacije. I komunikacija gestom je dijalog, ali nas takva površnost ne može zadovoljiti. Knjigu koja Vas interesuje možete pročitati samo ako je prevedena, Vaša "šetnja" internetom biće uspješnija ako ste spremni na dijalog koji Vam je ponuđen. Muzika, slikarstvo, egzaktne nauke... i ljudi sa svojim običajima i navikama...

DIALOGOS - idealna riječ koja u sebi objedinjava sve aspekte djelovanja našeg Centra i Vaših ličnih želja i potreba.

Logotip

Dialogos Logo

Dijalog je aktivna radnja. Ona traži Vaše lično angažovanje i učešće. Ako ste spremni na dijalog, onda ne postoje granice...sve je dostupno!

I zato... treba pokušati, učiniti napor, pokrenuti se...

Dijalog je pokret optimizma. Njime obuhvataš sve što možeš da vidiš, saznaš, naslutiš... Zato je naš znak aktivan. Esencija pokreta. Neko će u njemu vidjeti stilizovanu pticu raširenih krila, neko kosmičku putanju, neko planetarijum... Ono što je sigurno - svi će osjetiti silinu i eleganciju pokreta!