Arhiva vijesti

NOVO - Dvojezično zabavište!

Poludnevni boravak za djecu od 3-6 godina
Od ponedjeljka do petka od 8 do 13h
Sa djecom rade profesor engleskog i srpskog jezika i vaspitač
Pažljivo osmišljen kurikulum za poticanje dvojezičnosti - ranog učenja engleskog jezika uz razvoj prvog, maternjeg jezika
Male grupe, program usklađen sa individualnim potrebama i interesima svakog djeteta
Stvaranje okruženja u kojem dijete na prirodan i spontan način usvaja engleski jezik kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam grupe, sport, pjesme, priče, igre i razne aktivnosti