Kursevi jezika

Naš metod

Nastava se organizuje oko subjekta (tj. studenta, polaznika) kao fokusa nastavnog časa, pri čemu se respektuju specifični zahtjevi, želje i potencijali pojedinca. Podjednako se razvijaju sve vještine: slušanje, govor, upotreba jezika, čitanje, pisanje, s tim da se akcent stavlja na funkcionalnu upotrebu stranog jezika, tj. na govor i osposobljavanje polaznika da komuniciraju u što kraćem roku, tj. praktično već od prvog susreta sa stranim jezikom.

DIALOGOSOV metod podučavanja je izrazito efikasan i praktičan. Prilagođen je današnjim potrebama za ubrzanim savladavanjem jezika, a značajno je to što se svakom polazniku omogućava česta provjera znanja iz osnovnih cjelina gradiva koje se uči. Time se brzo otkrivaju slabe tačke pojedinca, na kojima se dalje intenzivno radi kako bi se otklonile, tj. kako bi naredna faza učenja bila što efikasnija i brža.

Strani jezici se uče u grupama od oko 10 polaznika, što svakom pojedincu omogućava, osim individualnog rada, takođe i vježbanje konverzacije kroz rad u parovima ili grupi. Učenje i druženje s ostalim zaljubljenicima u strane jezike i kulture postaje uživanje.


Naši predavači

Naš je cilj zadovoljan polaznik, a za to se najviše brinu naši iskusni fakultetski obrazovani predavači. Na kreativan i poticajan način oni upoznaju polaznika i sa stranom kulturom, običajima, znamenjima i načinom života zemlje čiji se jezik izučava.

Naši predavači su susretljivi i strpljivi i nastoje da nastavu prilagode tempu učenja svakog pojedinca. Svojim boravkom u stranim zemljama usvojili su odgovarajući naglasak i manire, te upoznali kulturu zemlje čiji se jezik izučava. Svojim predanim radom stekli su nužno iskustvo, što znatno pomaže polaznicima da lakše i ispravno savladaju strani jezik.

Upućujući ih da aktivno učestvuju na različitim obrazovnim manifestacijama u inostranstvu i zemlji (seminarima, konferencijama, sajmovima) DIALOGOS kontinuirano investira u svoje nastavno osoblje, te im na taj način omogućava da idu u korak sa najnovijim svjetskim dostignućima u oblasti podučavanja i učenja stranih jezika.


Nastavni program, literatura i učila

U nastavi se koristi program izdavača Pearson iz Velike Britanije, te najnovija izdanja nastavne literature. Flomaster i bijela tabla, TV, video i CD player, biblioteka te prijatno klimatizovane učionice nisu više novost. Učenje stranog jezika uz pomoć kompjutera također je moguće u DIALOGOSU, a po ugledu na evropske srednje škole i svjetske univerzitete, (UCLA, Oxford, University of Sweden) 2006.  i 2008. godine smo instalisali i potpuno digitalizovane jezičke laboratorije, prve takve vrste na našim i na prostorima zemalja u okruženju. Jezičke laboratorije finskog proizvođača Sanako, pospješuju razvoj slušanja i govora, a od brojnih mogućnosti koje nude, izdvajamo sljedeće: mogućnost upotrebe DIALOGOSOVIH MP3 playera koji vam omogućavaju da proces učenja nastavite i izvan našeg Centra, a na način da kompletan audio materijal (CD ROM, audio traka, internet, govor vašeg predavača) ponesete sa sobom (kući, na poslovno putovanje, u šetnju) i ponovo, na miru, preslušavate pritiskom na dugme.

U nastavi se također koriste i interaktivne table sa softverom za engleski jezik, kako za dječje i omladinske, tako i za grupe za odrasle. Interactive whiteboard je interaktivna (pametna) bijela tabla povezana sa kompjuterom, koja tako postaje ogroman kompjuterski ekran kojim se rukuje pomoću posebne elektronske olovke. Sadržaj udžbenika, sva vježbanja, audio i video zapisi tako postaju lako dostupni na času. Uz upotrebu Interaktivne table nastava postaje više dinamična i zabavna, a polaznici su motivisani da aktivno učestvuju u radu na času.

Ostavite utisak

Votes: 9052