Španski jezik

Program za španski jezik obuhvata veliki broj tema koje su prisutne u svakodnevnom životu, kako mladih, tako i odraslih (posao, putovanja, porodica, kuhinja, moda, muzika, film, itd.). Tematski pristup učenju omogućava polaznicima aktivno korišćenje španskog jezika u niz različitih situacija.

Kod osmišljavanja ovog programa nastojali smo da pronađemo balans između korisnog i zabavnog, efikasnog i interesantnog. Savremeni španski jezik sa mnogobrojnim dijalektima, rad na važnim segmentima jezika, predstavljanje hispanske stvarnosti, kulture i civilizacije samo su neki od elemenata koji se proučavaju na ovim kursevima.

Nastava se odvija na ciljnom jeziku i temelji se na aktivnoj upotrebi ciljnog jezika i na pažljivo osmišljenom gradiranom materijalu, čime se dosljedno unapređuje znanje iz oblasti vokabulara i gramatike. Situaciona nastava, komunikativni metod (prirodni pristup) u nastavi i rad u parovima koriste se za razvijanje komunikativne kompetencije i performanse budući da je cilj kursa uspješno snalaženje u svakodnevnim situacijama i postizanje spontanosti u izražavanju.

Male grupe omogućavaju kvalitetan rad kroz sve važne segmente izučavanja stranog jezika: razumijevanje, govor, čitanje i pisanje, pri čemu je akcent stavljen na govor i razumijevanje. Oni su bitan preduslov kako za učenje tako i za usvajanje ciljnog jezika jer pružaju dovoljno vremena i prostora za aktivno učešće svih polaznika u nastavi, kao i za posvećenost predavača svakom polazniku ponaosob.

Ključni segment cjelokupnog programa predstavlja upoznavanje polaznika sa hispanskom kulturom i načinom života. Obrađivanje namjenskih tekstova iz knjige, slušanje i razumijevanje španske i hispanoameričke muzike, gledanje hispanskih filmova i drugih video materijala prilagođenih polaznicima doprinose boljem razumijevanju španskog jezika i kulture hispanskog stanovništva.

U nastavi se koriste raznovrsni materijali: knjiga, radna sveska, ilustrovani jednojezični rječnik, audio i video materijali kao i materijali preuzeti sa akreditovanih stranica interneta za učenje španskog kao stranog jezika. Svi materijali su isključivo na ciljnom jeziku.

Pregled kurseva španskog jezika za odrasle

KURSBROJ ČASOVAPROGRAM
A1 - A2 60 NUEVO VEN 1
B1 - B1+ 60 NUEVO VEN 2
B2 - B2+ 60 NUEVO VEN 3
C1 60 NUEVO PRISMA
C2 60 NUEVO PRISMA

- svi kursevi su dvosemestralni 
- prikazani broj časova se odnosi na 1 semestar
- izdavač programa je EDELSA www.edelsa.es i EDINUMEN www.edinumen.es

Ostavite utisak

Votes: 34863