Pismeni prevodi

  • sve vrste lične dokumentacije (sa ovjerom sudskog tumača)
  • sve vrste stručne dokumentacije (sa ovjerom sudskog tumača)

U mogućnosti smo da Vam ponudimo kompletnu uslugu od prevođenja, lekturisanja, kompjuterske obrade teksta do dizajna, preloma i pripreme publikacije za štampu.

Posebnu pažnju poklanjamo organizaciji, upravljanju i nadzoru cjelokupnog procesa prevođenja. Ustanovili smo razrađeni sistem kontrole koji garantuje kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših klijenata. Prije nego što se pristupi prevođenju, originalni tekst se obavezno provjerava, rješavaju se nejasnoće sa klijentom, ugovaraju rokovi, tehnički zahtjevi i kompatibilnost.

Samo prevođenje obavljaju visokoobrazovani prevodioci s dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom i znanjem iz tačno određenog stručnog područja. Pored stručnih prevodilaca, kod zahtjevnijih stručnih tekstova koristimo usluge stručnjaka iz predmetnog područja (inženjere, tehničare, pravnike, medicinare, itd.), koji takođe vrlo dobro vladaju stranim jezicima.

Lektorisanje

Obavezno ispravljamo, lektorišemo naše već prevedene tekstove. Ali, to možemo učiniti i sa tekstovima koje ste Vi ili neko drugi preveo. Tekstove za lekturu možete nam dostaviti odštampane na papiru, snimljene na disketi, ili nam iste poslati elektronskom poštom ili telefaksom.

Isporuka

Po završenom prevođenju, lektorisanju, kompjuterskoj obradi i ostalom, materijal je spreman za isporuku. Prevode isporučujemo pouzdano i na najbrži mogući način, zavisno od želja klijenta, i to:

  • putem elektronske pošte (e-mail) u željenom formatu datoteke
  • putem modema
  • putem telefaksa
  • na disketi (CD-u)
  • ili odštampano na papiru putem pošte.

Rokovi isporuke za pojedini prevod zavise od količine i težine teksta namijenjenog prevođenju. Zbog toga se rokovi isporuke ugovaraju tek nakon uvida u vrstu i količinu teksta.
Ponudu i cjenovnik naših usluga šaljemo besplatno prema Vašem zahtjevu i interesu. 

Ostavite utisak

Votes: 39365